Een website slaagt pas écht wanneer het doel van de website concreet is. Als we heel ver teruggaan in de tijd werd er voorral propaganda verspreid door middel van pamfletten. Later werden dit kranten en nieuwsbladen en in het digitale tijdperk hebben websites de leidende rol.

Propaganda

Propaganda komt van het Latijnse woord propagare, wat letterlijk voortplanten of uitbreiden betekent. Het gaat dus om het doorgeven van communicatie, waarbij door de ‘belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie’. Elke websites geeft op een eigen manier informatie aan de wereld, door middel van een boodschap of een verhaal.

Aanpassen aan de doelgroep

Een website wordt gemaakt voor een speciale groep personen waarvan je wilt dat ze jouw website bezoeken. Het is dus van belang dat je weet wie die doelgroep is. Zowel de verwachte doelgroep als de echte doelgroep. Denk goed na over wat je de bezoeker wilt meegeven en wat ze als eerst te zien krijgen. Een bezoeker beslist binnen gemiddeld 10 seconden of hij op een website blijft. Dat is enorm snel! Bedenk dus goed welke boodschap je die bezoeker in die korte tijd mee wilt geven. Houd daarbij rekening dat 80% van de bezoekers boven de websitevouw (fold) blijft. Je bent geslaagd wanneer bezoekers op je website blijven en er ‘acties’ uit hun bezoek voortkomen, zoals doorklikken of een tekst lezen.

"Goede designers verliezen de eindgebruiker nooit uit het oog. Uiteindelijk gaat het om wie je bezoeker is, en hoe je de interactie tussen diegene en jouw website of product vormgeeft."

- Jan Hein de Wilde -
Creative Director

Het doel

De inhoud van de website wordt bepaald door het doel. Er zijn doelen waarbij een verdienmodel van belang is, maar er zijn ook websites zonder verdienmodel. Dit zijn in grote lijnen de drie belangrijkste doelen die je aan een website kunt hangen:

  • Bezoekers informeren. Als je bezoekers wilt informeren, gebruik je de website als kennisplatform. Op dit platform laat je óf de bezoeker zien welke kennis je in huis hebt, óf je houdt ze op de hoogte over actuele zaken. Voorbeelden van informatieve websites zijn nieuwssites, corporate websites of persoonlijke blogs.
  • Producten/diensten verkopen. Als je iets wilt verkopen via de website, gebruik je die als winkel (webshop). Voor webshops zijn een professioneel design en de focus op de conversie (overgaan tot koop) ontzettend belangrijk. Voorbeelden van verkoopwebsites zijn webwinkels, festivalorganisaties of online games.
  • Bezoekers of bezoekersgegevens werven. Als je concreet klanten wilt werven vanuit jouw site, gebruik je de website als visitekaart. Ook hierbij is conversie belangrijk en deze kan variëren van het achterlaten van contactgegevens tot het meedoen met een win-actie via Facebook. Zorg ervoor dat de bezoeker op de landingspagina beknopt ziet wie je bent en wat je doet, waarbij het belangrijk is dat je aantoont waarom jíj de specialist of de juiste partij voor de bezoeker bent. De contactgegevens dienen goed vindbaar te zijn. Voorbeelden van wervingssites zijn websites van goede doelen, verenigingen of politieke partijen.

Websites zonder verdienmodel kunnen verschillende doelen hebben. Denk daarbij aan bezoekers vermaken, inspireren of door ze te laten leren en informeren. Uiteraard kun je deze verschillende doelen combineren, bijvoorbeeld bezoekers werven door te inspireren.